MOS-ESPA Sophie Guyot
Suisse
installation
 

Rankontre'l Pòtoprins nan Ghetto Biennale 2017, atis Sophie Guyot, espesyalis nan enstalasyon limyè, pral pataje kèk nan eksperyans ayisyen li pou yon prezantasyon in-situ nan youn nan kabin mistè yo.

Rencontrée à Port-au-Prince lors de la Ghetto Biennale 2017, l'artiste Sophie Guyot, spécialiste dans les installations lumineuses, partagera un peu de son expérience haïtienne pour une présentation in-situ dans une des cabines mystères.

  https://www.sophieguyot.ch/
 
 MOS ESPA ℅ Motel Campo, 13 route des Jeunes, CH-1227 Carouge / Genève